FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun ID 136179

Home / Management / Proiecte / Proiecte POCU / FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun ID 136179

FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun ID 136179

Inspectoratul Școlar Județean Alba (BENEFICIAR) anunță demararea procedurii de selecție a 28 posturi de experți, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului cu titlul “FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun” ID 136179.

INFORMAȚII PROIECT 

Parteneriatul proiectului:

SOLICITANT: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
PARTENER 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

Obiectivul  general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”, O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6. – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Grupul țintă ce va fi selectat și activitățile proiectului se vor desfășura în unitățile de învățământ din zona Cugir și zona Sebeș.

Durata de implementare proiect: 36 luni

Buget proiect: 9,513,138.62 lei

ANUNȚ DE SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCU “FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun” ID 136179