Ministerul Educației și Cercetării lansează un nou concurs de selecție pentru constituirea Corpului Național de experți în managementul educațional (seria a 16-a)

În Monitorul Oficial nr. 602 din 9 iulie 2020 a fost publicat ordinul ministrului Educației și Cercetării nr.4.679/08.07.2020 pentru aprobarea Calendarului desfășurării concursului național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional (CNEME).

Conform calendarului de desfășurare, seria a 16-a, procesul de selecție începe astăzi, 13 iulie, prin completarea formularului de selecție, disponibil on-line (până la momentul difuzării acestui comunicat – ora de referință este 15:00 – formularul on-line a fost completat de 44 de candidați). Această etapă se încheie în data de 19 iulie. Ulterior, în data de 20 iulie, vor fi afișate listele cuprinzând candidații admiși în urma procesului de selecție online.

În intervalul 20 – 27 iulie, candidații admiși vor depune, la inspectoratele școlare județene, portofoliile cu documentele prevăzute de metodologia de organizare și desfășurare a concursului. Aceste portofolii pot fi transmise și electronic, până la ora 16:30, în data de 27 iulie, pe adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.

Ordinul de ministru privind înscrierea în Registrul național al experților în management educațional a cadrelor didactice declarate promovate va fi emis până la data de 24 august 2020, după parcurgerea celorlalți pași prevăzuți în calendar, inclusiv evaluarea portofoliilor și a contestațiilor, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Alte detalii privind înscrierea, inclusiv formularul, sunt disponibile pe pagina web dedicată.

Calitatea de membru în Corpul Naţional de experţi în management educațional, certificată prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării, este una din condițiile obligatorii pentru participarea la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

INSTRUCȚIUNI privind utilizarea aplicației de asistare a evaluării candidaților înscriși la selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Adresă ISJ nr. 3953/ 13.07.2020 privind calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional și numărul de locuri scoase la concurs

FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI – ANEXA 1 la OMECTS nr. 4838/27.07.2012

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL SERIA a 16-a

Declaraţie pe propria răspundere pentru veridicitatea conţinutului dosarului de candidatura

MODEL adeverință calificative anuale

MODEL adeverință sancțiuni disciplinare

Rezultatele selecției On-Line cuprinzând candidații înscriși la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional seria a 16-a

Rezultatele înregistrate în urma concursului organizat de către Inspectoratul Școlar Județean ALBA, a candidaților înscriși la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional seria a 16-a

Leave a Reply

Your email address will not be published.