PLAN MANAGERIAL DOMENIUL FUNCȚIONAL – MANAGEMENT, ANUL ŞCOLAR 2023– 2024

PLAN MANAGERIAL DOMENIUL FUNCȚIONAL – MANAGEMENT, ANUL ŞCOLAR 2023– 2024

Inspectoratul Școlar Județean Alba susține calitatea și eficiența procesului educațional în fiecare școală, printr-un management performant, astfel încât fiecare copil să beneficieze de o educație bună pentru a se dezvolta armonios și să-și formeze abilitățile de adaptare la contexte noi , prin învățare pe tot parcursul vieții, contribuind astfel la transformarea lumii în sensul creșterii bunăstării generațiilor viitoare.

ISJ Alba, ca instituție publică deconcentrată în domeniul educației, se preocupă, cu responsabilitate și implicare, de implementarea educației de calitate, prin promovarea unui învățământ modern, bazat pe mijloacele tehnologiei digitale, pentru formarea unei generații competitive pe piața națională și europeană a muncii. De asemenea, consiliază managerii unităților școlare pentru a avea un management performant care să contribuie la crearea unui climat favorabil învățării. Sprijină școlile în selectarea unei resurse umane calificată și creativă, motivată, implicată, preocupată să învețe continuu. Prin demersurile sale transparente ISJ Alba susține realizarea procesului de învățământ asigurându-se de ,,starea de bine” a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și profesorilor. Promovează, cu competență, politici și programe prin care favorizează incluziunea socială respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, colaborare și integritate , în actualul context european.

Leave a Reply

Your email address will not be published.