Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Alba – An școlar 2023-2024

 

Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba pentru anul şcolar 2023-2024 are la bază noua lege a educației și priorităţile prevăzute în proiectul național ,,România educată”, proiect menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. De asemenea, are la bază politicile de la nivel guvernamental, modificările legislative și cadrul strategic naţional pentru educaţie şi formare profesională precum și reperele tematice stabilite de Ministerul Educaţiei pentru inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

Documentul de prognoză prevede programele pentru îndeplinirea ţintelor strategice cuprinse în Planul Strategic Instituţional al Inspectoratului Școlar Județean Alba şi acţiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse.

Dezideratele pentru România educată până în 2030 sunt următoarele

 1. Sistemul de educație formează cetățeni activi, cu valori europene, adaptați condițiilor economice și sociale, cu o cultură civică și democratică solidă.
 2. Educația este individualizată, centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață și pe specificul fiecărei comunități de învățare
 3. Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui om, pentru succesul său educațional, împlinirea și integrarea sa socială. Educația continua pe tot parcursul vieții și contribuie la maximizarea potențialului fiecărui educabil.. O abordare incluzivă, de calitate, a întregului parcurs educațional este esențială și poate fi facilitată de eliminarea barierelor de acces și participare pentru copiii din categorii dezavantajate
 4. Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație. Este necesar un sistem integrat de management al carierei didactice. Într-un astfel de sistem, cadrele didactice cu performanțe deosebite sunt stimulate, iar cele cu carențe în activitate sunt ajutate și trec printr-o etapă intermediară de sprijin didactic pentru ca, ulterior, să fie identificate, dacă este cazul, soluții individuale, onorabile, de reorientare profesională sau ieșire din sistem.
 5. Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent și efficient. Fiecare elev contează (indiferent de vârstă, mediu socio-economic, nevoi speciale sau de religie, etnie, opțiune politică, orientare sexuală), iar formarea fiecăruia este esențială pentru viitorul României. Pentru aceasta trebuie să existe un grad suficient de autonomie instituțională în gestiunea resurselor, în funcție de nevoile beneficiarilor și de tipul comunității deservite, dar bazat pe standarde minime de calitate și garantarea unor trasee educaționale personalizate și flexibile
 6. Sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev
 7. Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație-rutele educaționale sunt flexibile și asigură maximizarea potențialului individual, iar consilierea asigură cadrul necesar luării decizilor corecte.
 8. Sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academice din România și din întreaga lume, facilitând o intensitate crescută a mobilităților internaționale
 9. Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor -sistemul educational deține infrastructura necesară, parteneriatul cu mediul privat și programe extracurriculare pentrru atingerea acestui obiectiv.
 10. Etica și integritatea are la bază dezvoltarea gândirii critice și creativității fiecărui copil și sunt valori care se transmit și se respectă pe tot parcursul educational.
 11. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe inovație. Profesionalizarea managementului educational și promovarea unei guvernanțe orientate spre integritate , calitate și echitate, implică creearea de programe de formare inițială și continua pentru managerii din educație , separarea managementului economic -administrativ de cel educational.
 12. Cadrul legislative care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o viziune asumată ; Planificarea pe termen lung, minimizarea birocrației și încurajarea inițiativei și autonomiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.