ANUNȚ CENTRU DE EXAMEN DEFINITIVAT-2023

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2023

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează Examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru candidaţii înscrişi în judeţul Alba, conform prevederilor Metodologiei-cadru aprobată prin OMEC 5434/31.08.2020 și a Calendarului aprobat prin OME 5239/09.09.2021 

Centrul de examen: COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA

ALBA IULIA, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11
Tel. 0258-835164; Fax 0258-835165

Sălile de examen se găsesc la etajul I

Sala pentru depozitarea bagajelor: sala 10-parter

Data examenului: 19 iulie 2023

Accesul candidaţilor în sălile de examen (pe baza actului de identitate valabil): 7.30- 8,00;

Proba scrisă a examenului începe la ora 9.00.

Durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăşit.

Afişarea rezultatelor examenului: 25 iulie 2023

Înregistrarea contestaţiilor la centrul de examen: 25 iulie până la ora 20.00 și 26 iulie 2023 până la ora 12.

Afişarea rezultatelor finale: 01.08. 2023.

 

Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină:

  • Media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare din probele respective;
  • Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published.