Anunț privind publicarea reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022

Anul școlar 2021 – 2022 are un specific aparte pentru generația de elevi admisă în clasa a IX-a, învățământ liceal și învățământ profesional, inclusiv dual, prin urmare Ministerul Educației vine în întâmpinarea cadrelor didactice cu o colecție de resurse didactice reunite sub titlul generic Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 – 2022.

Acestea au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, după caz, oferind îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare pentru gimnaziu și pentru liceu/învățământ profesional.

Vă invităm să consultați Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, publicate aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.