Ordin nr. 5.138/27.08.2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021 – 2022

Ordinul publicat atașat reglementează acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022.

În contextul respectării normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană, pentru diminuarea impactului tipului de risc și al asigurării rezilienței comunităților școlare, în anul școlar 2021 – 2022, formarea profesională continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar se organizează în sistem blended-learning (incluzând componenta față-în-față și componenta online) sau în sistem online (incluzând componenta sincron și componenta asincron).

Notă: Ordinul nr. 5.138/27.08.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829/30 august 2021.

Etichetă :

Leave a Reply

Your email address will not be published.