Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

  • Anexe 1 – 5: Cultură generală1 – 2 – 3 – 4 – 5  (pag. 1 – 661)
  • Anexă 6Învățământ special (pag. 662 – 684)
  • Anexe 7 – 8Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică: 7 + 8 (pag. 685 – 1.046)
  • Anexe 9 – 10Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor9 – 10 (pag. 1.047 – 1.347)

Leave a Reply

Your email address will not be published.