Ministerul Educației și Cercetării lansează un nou concurs de selecție pentru constituirea Corpului Național de experți în managementul educațional (seria a 17-a)

Având în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 6201/16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a, vă facem cunoscut că în perioada 21.12.2020-19.01.2021, se va desfăşura concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experți în management educaţional. 

  • Număr de locuri scoase la concurs: 137
  • Completarea formularelor de selecție online, în aplicația informatică: http://cneme.edu.ro/inscriere/: 21 decembrie-27 decembrie 2020.
  • Afişarea listelor cuprinzînd candidaţii admişi în etapa de selecţie online: 28 decembrie 2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba cât şi pe site-ul instituției:  https://isjalba.ro/
  • Depunerea portofoliilor cu documentele prevăzute la art.7 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011 de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online : 28 decembrie 2020 – 4 ianuarie 2021, în zilele lucrătoare, la secretariatul IȘJ Alba, conform următorului orar: 00-14.00. Portofoliile pot fi transmise și prin poșta electronică (într-un singur folder arhivat și denumit cu numele candidatului) la adresa miron.alina@isjalba.ro până la data de 4 ianuarie 2021, ora 16.30. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poșta electronică.
  • Evaluarea portofoliilor candidațiilor de către Comisia de Evaluare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba: 4-7 ianuarie 2021.
  • Validarea rezultatelor selecției de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba: 8 ianuarie 2021.
  • Afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba cât şi pe site-ul instituției:  https://isjalba.ro/ : 8 ianuarie  2021.
  • Depunerea contestaţiilor : 11- 15 ianuarie 2021, în zilele lucrătoare, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Alba conform următorului orar: 00-14.00. Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică la adresa secretariat@isjalba.ro până la data de 15 ianuarie 2021 ora 14.00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.
  • Soluţionarea contestaţiilor: 11-18 ianuarie
  • Afişarea rezultatelor finale: 19 ianuarie 2021.

Dosarul de înscriere va conţine toate documentele prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin OMECTS nr.5549/06.10.2011, articol completat în OMECTS nr.4838 din 27.07.2012 cu litera n) adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original.

 Documentele prevăzute la art. 7 din metodologie, alin. (1) lit. e) – i) vor fi prezentate în copie certificată “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.