Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021

Prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.767/15.10.2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 980/23.10.2020, Partea I) se reglementează acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021.

Documentul conține reglementări privind programele de formare continuă acreditate, aplicabile în anul școlar 2020-2021, inclusiv reorganizarea proceselor privind desfășurarea activităților de formare continuă și de evaluare finală a formabililor, realizate în sistem online. Activitățile de evaluare finală vor fi structurate astfel încât să poată fi măsurat impactul programului de formare asupra calității activităților desfășurate de cadrul didactic participant la formare.

► Alte informații utile sunt disponibile în ordinul de ministru atașat și anexele acestuia (fișiere pdf)

  • Anexa 1: Documentele necesare obținerii avizului Comisiei Specializate de Acreditare-CSA
  • Anexa 2: Precizări privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare finală în sistem online
  • Anexa 3: Tipul documentelor transmise la Ministerul Educației și Cercetării și datele de contact ale responsabililor de domeniu

Etichetă : 

noutăți    formare continuă   formare cadre didactice   acreditare programe formare continuă

Cadru normativ:

OMEC nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an școlar 2020-2021

Anexa 1 ordin nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an școlar 2020-2021

Anexa 2 ordin nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an școlar 2020-2021

Anexa 3 ordin nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an școlar 2020-2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.