GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2020-2021

Prioritatea Inspectoratului Școlar Județean Alba este realizarea unui proces educațional  de calitate, adaptat contextului epidemiologic, în care personalul didactic, elevul, părintele și membrii comunității să conlucreze pentru a facilita elevilor dobândirea competențelor necesare absolvirii învățământului de bază, orientarea în carieră pe filiere, domenii și specializări, orientarea spre piața muncii și spre învățământul superior.

Inspectoratul Școlar Județean Alba își propune eficientizarea inspecției școlare punând accent pe activități de consiliere a unităților de învățământ în alegerea și punerea în aplicare a scenariilor de funcționare, dar și pe consilierea și monitorizarea managerilor din școli în conducerea echipelor în conditii de criză  urmărind îmbunătățirea rezultatelor la sfârșitul de an școlar și  reducerea abandonului școlar.

Grafic unic de monitorizare 2020-2021 sem I

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.