Corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru anul școlar 2020-2021

Corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru anul școlar 2020-2021 alcatuit din cadre didactice cuprinse în anexele:

ANEXA 1 – Lista nominală a metodiștilor care au promovat selecția sau/și care au fost reconfirmați și care sunt activi în anul școlar 2020-2021

ANEXA 2 – Lista nominală a persoanelor cu funcții de conducere, îndrumare și control numiți prin decizie în corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Alba dar care sunt suspendați din funcția de metodist pe perioada mandatului de director/ inspector/ ISG/ ISGA  an școlar 2020-2021

ANEXA 3 – Lista nominală a metodiștilor de drept ai Inspectoratului Școlar Județean Alba Conform prevederilor art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România (OMEN nr. 3750/2019) și adresei MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.