Precizări privind etapa de cazuri speciale, admitere an școlar 2020-2021

ÎN DATA 22 IULIE 2020 ȘI 23 IULIE 2020, LA COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE  SE DEPUN CERERILE PENTRU REZOLVAREA SITUAȚIILOR SPECIALE, apărute după repartizarea computerizată:

SITUAȚII MEDICALE SPECIALE

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

-certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică Alba;
-copie certificat de naștere/copie carte de identitate a elevului/elevei;
-copie adeverință cu media de admitere;
-copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba maternă/modernă).

SCHIMBURI DE ELEVI

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

-copie certificat de naștere/copie carte de identitate a elevului/elevei;
-copie adeverință cu media de admitere;
-copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba maternă/modernă).
  • REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI
  • Cererea va fi însoțită de următoarele documente, pentru fiecare dintre frați:
-copie certificat de naştere/copie carte de identitate;
-copie adeverinţă cu media de admitere;-copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba maternă/modernă).

 

DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE DOMICILIU

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

-copie certificat de naștere/copie carte de identitate a elevului/elevei;
-copie adeverință cu media de admitere;
-copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba maternă/modernă).

 

CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE COMPUTERIZATĂ A OPŢIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC. (erorile produse de operatorii din sistem)

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

-copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei;
-copie adeverinţă cu media de admitere;
-copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba maternă/modernă).

 

  • CANDIDATUL care, indiferent de cetăţenie sau statut, a urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfășoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări
  • Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
-copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei;
-atestat pentru echivalarea studiilor, eliberat de ISJ.

 

În situaţia în care vă încadraţi într-una dintre situațiile speciale enumerate mai sus (cu excepţia candidaților gemeni), veţi putea opta, în datele de 22 iulie 2020 și 23 iulie 2020, pentru locurile rămase libere la unitățile de învățământ liceal şi dacă media de admitere a fiului/fiicei dumneavoastră este mai mare sau egală cu ultima medie de admitere corespunzătoare profilului şi specializării de la liceul/colegiul respectiv.

Cererea ANEXA 1, însoțită de documentele specifice fiecărei situații speciale prezentate mai sus, se va depune la Comisia Județeană de Admitere, astfel:

I. prin transmiterea la adresa de e-mail admitere@isjalba.ro, cu titlul ADM_SIT_SPECIALE până la data de 23 iulie 2020, ora 14.00. Cererea și documentele transmise on-line vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal, conform ANEXEI 2 la prezentul comunicat;

II. în caz excepțional la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba în zilele de 22 iulie 2020 și 23 iulie 2020, în intervalul orar 9.00 – 16.00.

ATENȚIE! Completarea cererii cu codurile liceelor/colegiilor se va face respectând Lista cu locurile libere care va fi postată de ISJ Alba pe site-ul instituției în data de 21.07.2020, www.isjalba.ro

Lista cu repartizarea candidaților va fi afișată pe site-ul și la avizierul ISJ Alba, în data de 24 iulie 2020, după ora 18 00.

FOARTE IMPORTANT!  conform calendarului, în perioada 13-20 iulie 2020 se depun dosarele de înscriere la unitățile de învățământ liceal unde a fost repartizat fiecare absolvent al clasei a VIII-a.

ANEXA 1 – Cerere situații speciale învățământ liceal/profesional/dual de stat

ANEXA 2 – Declarație pe proprie răspundere

Leave a Reply

Your email address will not be published.