Înscrierea în învățământul primar 2021

Înscrierea în învățământul primar 2021

NOU! Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021:

***

Conform Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 formularul de înscriere este disponibil până la data de 28.04.2021 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2021 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

Accesează formularul de înscriere

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați: https://inscriere.edu.ro/

 

***

***

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde cu numărul 0 800 816 258 pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2021-2022, a copiilor în clasa pregătitoare.

***

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

În perioada 22 martie 2021 – 27 aprilie 2021, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022, CJRAE ALBA va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2021 si care:

  • nu au frecventat grădinița;
  • s-au întors din străinătate.

Părinții copiilor aflați în aceste situații depun/transmit prin e-mail la adresa cjapalba@gmail.com sau prin poștă, la adresa CJRAE Alba,  B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC)  cererea-tip prin care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al acestuia.

Programarea se poate realiza și la telefon 0720091460 sau 0726285728
Modelul cererii poate fi descărcat AICI

Informații pentru părinti

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.