Monitorizarea programelor privind accesul la educație

Home / Monitorizarea programelor privind accesul la educație

Monitorizarea programelor privind accesul la educație Inspector școlar prof. Popoviciu Corina

Programul „Școală după Școală” se derulează în conformitate cu Metodologia de organizare aprobată prin O.M. nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea și completarea OMECTS nr. 5349/07.09.2011.

La nivelul ISJ Alba s-a întocmit Procedura operațională privind organizarea programului SDS.

Unitățile de învățământ și-au conceput sub formă de proiect, în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a reprezentanților legali, a cadrelor didactice, a comunității locale și a altor instituții și organizații partenere, programul `Școală după Școală`. Organizarea programului s-a realizat în baza unui regulament intern elaborat de fiecare unitate de învățământ.

 

Obiectivul principal urmărit:

– Optimizarea calității învățământului oferind beneficiarilor alternative educaționale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții

– Dobândirea de competențe cheie și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere.

Obiectivele programului au fost atinse , fapt dovedit și de solicitarile pe care le avem pentru continuarea programului în cât mai multe unități de învățământ.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba a fost elaborată și pusă în aplicare procedura operațională privind monitorizarea programelor de educație remedială în vederea asigurării accesului egal la educație de calitate și a îmbunătățirii rezultatelor școlare ale elevilor.

Prezenta procedură reglementează procesul de monitorizare de către inspectorii școlari a desfășurării, în unitățile de învățământ din județul Alba, a activităților de educație remedială vizând elevi cu dificultăți de învățare, elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi din cadrul grupurilor marginalizate social, elevi cu risc ridicat de eșec școlar/ abandon, elevi școlarizați la domiciliu, elevi cuprinși în cadrul programelor „A doua șansă”, „Școala după școală”, asigurarea accesului egal al acestora la oportunități, drepturi și servicii din domeniul educațional, ameliorarea rezultatelor elevilor la examenele naționale.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba este implementată Procedura operațională privind realizarea rețelei de resurse educaționale deschise, selecția și încărcarea pe site-ul ISJ Alba în vederea utilizării acestora de către toate cadrele didactice din județ, cu scopul valorificării și dezvoltării cunoștințelor elevilor și creșterea rezultatelor elevilor la învățătură. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice, autori de resurse educaționale și personalului implicat în înregistrarea, transmiterea, evaluarea și publicarea resurselor educaționale pe platforma on-line RED-ISJ Alba. Prin inspecții tematice derulate de Inspectoratul Școlar Județean Alba au fost verificate cu precădere materiale folosite în cadrul resurselor educaționale deschise concepute: programe școlare, planuri de lecții, teste și bareme de evaluare, resurse audio  și video ( CD-uri cu opere audio, cărți audio, ecranizări ale operelor literare studiate la clasă etc); planificări calendaristice; modele structurale; jocuri didactice, platforme educationale de tip INTUITEXT, AeL, DIDACTIC.RO; cărți de la biblioteca școlii; platforme educaționale online – Jocuri gramaticale etc. Cadre didactice implicate în conceperea materialelor au fost membrii comisiilor si catedrelor și implicit toți profesorii unităților de învățământ. S-a constatat faptul că folosirea resurselor educaționale deschise s-au concretizat în rezultatele obținute de elevi:

  • Promovabilitate ridicată;
  • Participare la concursuri școlare și calificarea pe locuri foarte bune ;
  • Participari la olimpiada națională;

Prin folosirea resurselor educaționale deschise calitatea procesului de învățare crește. Elevul are la dispoziție nu doar ilustrări abstracte sau statice ale fenomenelor predate ci și simulări realiste și animații și experimențe virtuale. Lecțiile electronice oferă elevilor un puternic suport intuitiv și interactiv, integrând teoria abstractă în viața de zi cu zi. Elevii manifestă un interes sporit în abordarea procesului educativ în care sunt implicate resursele educaționale deschise, cu precădere cele digitale, rezultatele lor exprimându-se fie în portofolii digitale, fie în produse de tip Power-Point, sau chiar filmulețe. Preferă elaborarea unor portofolii în care redactarea să fie realizată pe calculator, în detrimentul redactării de tip manuscris. La nivelul catedrelor au avut loc analize, discuții, propuneri, astfel: s-a propus ca elevii cu capacități de învățare să fie instruiți pe grupe dar cu teme diferențiate (teme care pot fi descoperite pe internet, ele fiind aceste resurse educaționale deschise); individualizarea prin muncă independentă diferențiată; în activitățile frontale elevii cu dificultăți să fie tratați individual; creșterea calității educației; stimularea inovației.

  • Adresa la care pot fi accesate toate materialele încărcate pe site-ul ISJ Alba:

http://www.isj.albanet.ro/index.php/resurs-educaional-deschis-red

  • Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte se organizează olimpiade şi concursuri șciolare, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi se acordă burse şi alte forme de sprijin material. Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte. Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor.
  • Elevii calificați la etapele naționale se transmit de către fiecare Inspector școlar, pentru fiecare disciplină în parte.
  • Site-ul MEN unde pot fi accesate toate informațiile:

https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri

În anul școlar 2017-2018 , elevii din județul Alba au obtinut 114 premii în cadrul Olimpiadelor Naționale, 1287 premii la Olimpiadele Județene de premii semnificative în cadrul Olimpiadei Naționale  a Sportului Școlar. La nivel internațional, eleva Isăilă Gabriela Veronica din clasa a XII-a a obținut Mențiune, în cadrul Olimpiadei de limba latină.

În anul școlar 2016-2017 , elevii din județul Alba au obtinut 112 premii în cadrul Olimpiadelor Naționale, 1134 premii la Olimpiadele Județene și 289 de premii semnificative în cadrul Olimpiadei Naționale a  Sportului Școlar.

În anul scolar 2015-2016, elevii din judetul Alba au obtinut premii semnificative atat la etapele județene cat și la cele naționale ale Olimpiadelor și Concursurilor școlare astfel ca, 968 elevi  au obtinut premii, medalii si mențiuni la etapa județeană a Olimpiadelor și Concursurilor școlare și 63 de elevi  au reușit  performanțe la nivel național. La nivel primar s-au obținut 221 de premii si mențiuni. În anul școlar 2015-2016, eleva ZAHARESCU ANA a obținut premiul I la etapa internațională a Olimpiadei de Neogreacă iar eleva ROȘCA MĂLINA s-a calificat la etapa internațională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică.

În anul școlar 2014-2015, elevii din judetul Alba au obtinut premii atat la etapele județene cat și la cele naționale ale Olimpiadelor școlare astfel că , 602 elevi  au obtinut premii, medalii si mențiuni la etapa județeană a Olimpiadelor scolare si 44 de elevi  au reușit  performanțe la nivel național.

Elevii calificați la etapele naționale se transmit de către fiecare Inspector școlar, pentru fiecare disciplină în parte.

 

Având în vedere prevederile metodologice privind echivalarea de către Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizatiile furnizoare de educație care asigură și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române a Calității în Învățământul Preuniversitar și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în strainătate și în România, aprobată prin OMECS nr. 5268/21.09.2015, cu modificările și completările prevăzute prin OMEN nr. 3217/16.02.2018, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba s-au realizat, conform Metodologiei și a Procedurii operaționale toate demersurile privind respectarea tuturor pașilor de către unitățile de învățământ și finalizarea procesului de echivalare pentru toți elevii audieți