Minorităţi naţionale

Home / Minorităţi naţionale

 

 

În judetul Alba avem învăţământ în limbile minorităţilor naţionale maghiară, germană și rromă. Prin învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale se înţelege: tipul de învăţământ în cadrul căruia toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepţia disciplinei Limba şi literatura română, respectiv tipul de învățământ pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de învăţământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă și cărora li se asigură, la cerere, ca discipline de studiu, limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale respective şi educația muzicală.

În anul școlar 2018-2019  învăţământul în limba minorităţii maghiare se desfășoară pe nivelele de învăţământ preșcolar, primar, liceal, postliceal, în 19 localităţi din judeţ-Medveș, Ocna Mureș, Lunca Mureșului, Unirea, Miraslău, Aiud, Aiudul de Sus, Ciumbrud, Colţești, Rimetea, Lopadea Nouă, Beţa, Oiejdea, Alba Iulia, Bucerdea Grânoasă, Blaj, Petrisat, Sânmiclăuș, Cetatea de Baltă- localităţi situate preponderent pe valea Mureșului și a Târnavelor distribuie astfel:

  • 19 grădiniţe, din care 15 cu program normal, 4 cu program prelungit;
  • 15 unităţi școlare cu clase de învăţământ primar în limba maghiară;
  • 7 unităţi școlare cu clase de nivel gimnazial cu predare în limba maghiară;
  • 2 unităţi școlare cu clase de liceu cu predare în limba maghiară, cu clase de profil vocaţional de teologie romano-catolică la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia, profil pedagogic, real-știinţele naturii și matematică informatică la Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” din Aiud;
  • 1 unitate școlară cu clase cu învăţământ profesional și învăţământ profesional dual în limba maghiară la Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” din Aiud pentru calificarea ospătar-chelner vânzător în unităţi de alimentaţie;

Din punct de vedere caracterului juridic și al limbii de predare avem: 3 unităţi școlare cu personalitate juridică cu predare integrală  în limba maghiară, 1 unitate școlară cu personalitate juridică cu predare preponderentă în limba maghiară, restul unităţilor de învăţământ fiind fără personalitate juridică, reprezentând structuri, respectiv secţii cu predare în limba maghiară.

Personalul didactic de predare este calificat în proporţie de 90%.

În anul școlar 2018-2019 învăţământul în limba minorităţii germane se desfășoară pe nivelele de învăţământ preșcolar, primar, liceal,  în 2 localităţi din judeţ, în municipiile Sebeș, respectiv Blaj, distribuie astfel:

  • 1 grădiniţă cu program normal;
  • 2 unităţi școlare cu clase de învăţământ primar în limba germană;
  • 1 unităţi școlare cu clase de nivel gimnazial cu predare în limba germană;
  • 1 unităţi școlare cu clase de liceu cu predare în limba germană, cu clase de profil real – știinţe ale naturii, profil uman -filologie la Liceul German din Sebeș.

Din punct de vedere caracterului juridic și al limbii de predare avem: 1 unitate școlară cu personalitate juridică cu predare integrală  în limba germană în municipiul Sebeș-Liceul German Sebeș,iar în municipiul Blaj cele 2 clase primare  cu predare în limba germană maternă funcţionează în cadrul Colegiului Naţional ”Inochentie Micu Clain” Blaj. Se constată o creștere de la an al an a numărului de copii care aleg învătământul în limba germană maternă.

Personalul didactic de predare este calificat în proporţie de 80%.

 

Întocmit,

Nagy Timea

Insector școlar minorităţi limba maghiară/germană maternă

Alba Iulia,

05.04.2019