”TEME – Tranziția de la Educație la Muncă pentru Elevi” ID 130754

Home / Management / Proiecte / Proiecte POCU / ”TEME – Tranziția de la Educație la Muncă pentru Elevi” ID 130754

”TEME – Tranziția de la Educație la Muncă pentru Elevi” ID 130754

 

Inspectoratul Școlar Județean Alba (Partener 1) anunță demararea procedurii de selecție a 1 Coordonator P1 -ISJ Alba, pentru implementarea proiectului cu titlul ”TEME – Tranziția de la Educație la Muncă pentru Elevi” ID 130754.

INFORMAȚII PROIECT

Parteneriatul proiectului:

SOLICITANT: ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY
PARTENER 1: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
PARTENER 2: E.N.F.A.P. Marche

Obiectivul  general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea participarii elevilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar din Judetul Alba la programe de învăţare la locul de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin imbunatatirea sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii in vederea facilitarii trecerii de la educatie la munca. Mai exact, obiectivul proiectului este acela de a sprijini 200 de elevi din 9 institutii de invatamant de nivelul ISCED 2 – 3 (cal 3-4), si ISCED 4 (cal 5) al Judetului Alba, deja selectate, prin organizarea si derularea de programe de invatare de inalta calitate la locul de munca precum si prin incurajarea implicarii angajatorilor si tuturor actorilor relevanti in programe de invatare la locul de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă de tip stagii de practica inovative pentru un numar de cel putin 200 de elevi din Institutiile de Invatamant de nivelul ISCED 2 – 3 (cal 3-4) si ISCED 4 (cal 5) din Judetul Alba si certificarea competentelor profesionale ale participantilor (A.1.2-A1.3).

  1. OS 2 – Imbunatatirea calitatii sistemului de invatamant prin garantarea unui traseu personalizat de orientare si consiliere revizuit si imbunatatit pentru un numar de 200 de elevi din Institutiile de Invatamant de nivelul ISCED 2 – 3 (cal 3-4) si ISCED 4 (cal 5) din Judetul Alba.
  2. OS 3 – Cresterea eficientei sistemului de învăţare la locul de munca din Judetul Alba prin infiintarea unei retele active si sustenabile a actorilor relevanti: consolidarea parteneriatelor existente intre unitatile de invatamant si mediul de afaceri, si subscrierea a 30 de noi acorduri cadru cu operatorii economici din sectoarele cu potential competitiv, folosind si sprijinul TIC.
  3. OS 4 – Cresterea participarii si facilitarea accesului la programele de formare profesionala pentru elevi, si reducerea abandonului scolar, prin a) actiuni de informare si constientizare, b) actiuni menite sa elimine discriminarea (atat la locul de munca, cat si la acces la invatare-formare), c) actiuni de inovare sociala precum garantarea unui suport logistic si/sau financiar pentru grupul tinta.
  4. OS 5 – Sprijinirea sistemului de învăţare la locul de muncă prin inovare si cooperare internaţionala in domeniul formarii profesionale, prin introducerea noilor metodologii si prin implementarea de programe de mobilitate transnationala.
  5. OS 6 – Asigurarea unui management eficient si transparent al resurselor umane, materiale si financiare. Pregatirea si realizarea activitatilor de informare, promovare si comunicare institutionala in cadrul proiectului.
Durata de implementare proiect: 24 luni

Buget proiect: 2,363,893.02 lei

ANUNȚ DE SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCU ”TEME – Tranzitia de la Educatie la Munca pentru Elevi” ID 130754

Documente necesare: