POCU/633/6/14/ 132752 ”Start în cariera mea!”

Home / Management / Proiecte / Proiecte POCU / POCU/633/6/14/ 132752 ”Start în cariera mea!”

ANUNȚ DE SELECȚIE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA, PARTENER 1 anunță scoaterea la concurs a 3 posturi de experți stagii de practică pentru desfășurarea (Sub)activității A.1.2 Organizarea, desfășurarea și monitorizarea stagiilor de practică, în cadrul proiectului POCU/633/6/14/ 132752 cu titlul ”Start în cariera mea!”, cod SMIS:132752

INFORMAȚII PROIECT

        OBIECTIVUL GENERAL al proiectului:

      Obiectivul general al proiectului vizează creșterea participării elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Alba la programe de învăţare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin îmbunătățirea sistemelor de educație și formare pentru piața muncii în vederea facilitării trecerii de la educație la muncă. Mai exact, obiectivul proiectului este acela de a sprijini 200 de elevi din 9 instituții de învățământ de nivelul ISCED 2 – 3 (cal 3-4), si ISCED 4 (cal 5) al județului Alba, deja selectate, prin organizarea și derularea de programe de învățare de înaltă calitate la locul de muncă precum si prin încurajarea implicării angajatorilor și tuturor actorilor relevanți în programe de învățare la locul de muncă.

Lider de parteneriat/Beneficiar: ASOCIAȚIA EUROPEAN ACADEMY
PARTENER 1: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
PARTENER 2: INSTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
DURATA PROIECTULUI este de 24 luni, în perioada 3 august 2020- 2 august 2022

BUGETUL PROIECTULUI este în valoare de 2,363,893.02 lei

Anexa 4 – Grila de evaluare

Rezultatele selecției-etapa administrativă