Management instituțional

Home / Management instituțional

Managementul școlar se referă la coordonarea unităților de învățământ preuniversitar.

Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și directori adjuncți, după caz.

În cadrul managementului școlar instituțional se urmărește respectarea condițiile și criteriile de ocupare a funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, evaluarea personalului de conducere, verificarea întocmirii corespunzătoare a documentelor manageriale (documente de proiectare, de evidență, documentele consiliului de administrație, ale consiliului profesoral, documentele consiliului școlar, ale comisiilor metodice, documentele personalului didactic auxiliar, portofoliul directorului/directorului adjunct) din unitățile de învățământ preuniversitar.

Activitatea echipei manageriale din cadrul unităților școlare este  verificată și din perspectiva respectării următoarelor atribuții și responsabilități:

  • – realizarea politicilor educaționale naționale concrete ale fiecărei unități de învățământ;
  • – asigurarea aplicării și respectării prevederilor și normelor legale, ale organizării și funcționării sistemului de învățământ, în toate componentele și sensurile lor;
  • – monitorizarea permanentă a întregului proces didactic;
  • – asigurarea reglării și autoreglării activității unității de învățământ în ansamblul său și a procesului de învățământ, prin sisteme de acțiuni și de activități adecvate, atât pentru optimizarea activității didactice, cât și a celorlalte domenii de activitate, administrative, infrastructură, economice;
  • – promovarea unor relații normale și productive ale unității de învățământ cu mediul și contextul extern în care funcționează (familia, autoritățile locale, agenții economici).

 

Inspector școlar management instituțional

BORGOGNI-BOGHICI Adriana Elena

 

NEWS: