Limbi moderne

Home / Limbi moderne

Globalizarea, mobilitatea şi tipurile diverse de activități fac ca cetăţenii să aibă nevoi crescute de competenţe lingvistice pentru a lucra eficient, iar capacitatea de a comunica în mai multe limbi face parte din competenţele esenţiale pe piaţa muncii şi consolidează competitivitatea. De aceea, sistemul educațional din județul Alba vine cu o ofertă diversificată de învăţare a limbilor străine care aduce multiple beneficii,  permiţând, lărgirea orizontului profesional și orientarea în carieră.

Obiectivele generale ale studiului limbilor moderne în județul ALBA includ conştientizarea partenerilor educaționali  asupra importanţei învățării limbilor străine şi diversificarea gamei de limbi învăţate în scopul creşterii  plurilingvismului şi înţelegerii interculturale.  Considerăm totodată că  promovarea diversității lingvistice şi culturale a Europei rămâne o prioritate care trebuie să fie păstrată şi încurajată.

În acest sens, oferta educațională cuprinde posibilitatea studierii în regim intensiv sau bilingv a unei sau mai multor limbi străine, participarea la diverse competiții, programe, proiecte, examene de competență lingvistică, ateliere de lucru sau schimburi de experiență cu parteneri interni sau externi.