Învăţământ tehnic

Home / Învăţământ tehnic

 

 

Absolvirea Învățământul Profesional și Tehnic oferă oportunități sporite de angajare și dezvoltarea unei cariere profesionale, de creștere a calificării după admiterea în învățământul superior și prin învătare pe parcusul întregii vieți, de împlinire personală prin beneficiile obținute prin prestarea unei munci calificate.

Învățământul profesional și tehnic reprezintă totalitatea programelor de formare profesională organizate în cadrul învățământului preuniversitar. Formarea profesională inițială se realizează în învățământul preuniversitar prin: învățământul profesional,  învățământul liceal filiera tehnologică, învățământul postliceal.

Obiectivele strategice ale învățământului profesional și tehnic vizează dezvoltarea unui sistem de învățământ consolidat pentru:

·         a răspunde cerințelor unei societăți bazată pe cunoaștere

·         a spori gradul de ocupare și dezvoltare economică

·         a crește gradul de coeziune economică și socială

·         a dezvolta exercitarea cetățeniei democratice

Finalitățile educaționale ale învățământului profesional și tehnic vizează

·         asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională

·         asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare

·         asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de educație și formare profesională în fiecare unitate școlară organizatoare de învățământ profesional și tehnic

·         asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața muncii locală, județeană, regională, națională, precum și pentru continuarea învățării de-a lungul întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaștere

Absolvirea Învățământul Profesional și Tehnic oferă oportunități sporite de angajare și dezvoltarea unei cariere profesionale, de creștere a calificării după admiterea în învățământul superior și prin învătare pe parcusul întregii vieți, de împlinire personală prin beneficiile obținute prin prestarea unei munci calificate.