Învăţământ particular

Home / Învăţământ particular

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE

SECȚIUNEA ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Legea Educației Naționale nr. 1/2011

CAPITOLUL II

Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

SECŢIUNEA a 17-a

Învăţământul particular şi confesional

Art. 60

 

(1) Învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului nonprofit în unităţi de învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ de stat.

(3) Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie.

(4) Autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional sunt realizate de către Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, conform legislaţiei în vigoare.

(5) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate sunt sprijinite de stat, condiţiile fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(6) Statul sprijină şi coordonează învăţământul particular şi confesional, în condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.

(7) Directorii unităţilor de învăţământ particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenţă. Actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea respectivă.

 

 

 • Unități de învățământ particular acreditate

 

AN ȘCOLAR 2018-2019

 1. GRĂDINIȚA HEIDI SEBEȘ
 2. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LICURICI ALBA IULIA
 3. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL EMANUEL ALBA IULIA
 4. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA ȘTRUMFILOR” ALBA IULIA
 5. LICEUL TEORETIC “SFÎNTUL IOSIF” ALBA IULIA
 6. ȘCOALA POSTLICEALĂ DE AFACERI ALBA IULIA
 7. ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”HENRI COANDĂ” ALBA IULIA
 8. ȘCOALA POSTLICEALĂ ”HENRI COANDA”  CIMPENI
 9. ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ALBA IULIA
 10. ȘCOALA POSTLICEALĂ MED FARM SPERANȚA OCNA MUREȘ
 • Unități de învățământ particular autorizate

 

AN ȘCOLAR 2018-2019

 1. GRĂDINIȚA ADVENTISTĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “EMANUEL” OCNA MUREȘ
 2. GRĂDINIȚA “SFÂNTUL NICOLAE” SEBEȘ
 3. ȘCOALA POSTLICEALĂ MED FARM SPERANȚA CUGIR
 4. ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”HENRI COANDA” – SEBEȘ
 5. ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” BLAJ

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ BLAJ

Pe pagina web ARACIP găsiți: Informații utile privind autorizarea unităților de învățământ

http://beta.aracip.eu/As%20dori%20sa%20infiintez%20o%20scoala%20sau%20o%20gradinita/Informatii%20utile%20despre%20autorizarea%20de%20functionare%20provizorie

 

 • Informatii privind acreditarea unităților de învățământ particular

Pe pagina web ARACIP găsiți: Informații utile privind acreditarea unităților de învățământ

http://beta.aracip.eu/As%20dori%20sa%20infiintez%20o%20scoala%20sau%20o%20gradinita/Informatii%20utile%20despre%20acreditare/

 • OMECTS 5625/2012  privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar

 

SECȚIUNEA  ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE

Învățământul preuniversitar alternativ autorizat/acreditat se integrează în sistemul național de învățământ și își desfasoară activitatea în baza regulamentelor proprii ale alternativelor educaționale, avizate de Comisia Natională pentru Alternative Educationale (C.N.A.E.) si aprobate de Ministerul Educatiei Naționale.

 • OMECTS 571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ
 • Centrul pentru educație și dezvoltare profesională Step by Step  

http://www.stepbystep.ro/

 • Federația Waldorf din România https://waldorf.ro/
 • Unități de învățământ preuniversitar care dezvoltă alternative educaționale

AN ȘCOLAR 2018-2019

Alternativa educaţională STEP BY STEP, este dezvoltată la nivelul de învățământ preșcolar și primar în următoarele unități de învățământ:

 1. Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia
 2. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
 3. Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” Alba Iulia
 4. Liceul cu Program Sportiv Sebeș
 5. Scoala Gimnazială Singidava Cugir
 6. Liceul Tehnologic Sebeș-Scoala Gimnazială Silviu Carpinișanu-Structură
 7. Scoala Gimnazială Nr.3 Cugir
 8. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
 9. Grădinița cu Program Prelungit Step By Step Nr. 12 Alba Iulia

 

Alternativa educațională WALDORF este devoltată la nivelul de învățământ primar la o clasă pregătitoare de la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia.