Informatizare

Home / Informatizare

 

 

Compartimentul informatizare din cadrul ISJ Alba are conform reglementarilor in vigoare următoarele atribuţii:

·         gestionează bazele de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei la nivelul judeţului;

·         implementează şi dezvoltă sistemul informatic în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar, statistici, examene naţionale, mişcări de personal;

·         administrează reţelele de calculatoare şi asigură buna funcţionare a staţiilor de lucru ale personalului inspectoratului şcolar;

·         asigură funcţionarea corectă a bazelor de date proprii inspectoratului şcolar şi a paginii web;

·         asigură comunicarea cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ din reţea, Ministerul Educaţiei Nationale, providerul de internet, firmele care asigură service-ul etc;

·         întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului.