ȘTIINȚE : FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE

Aceste discipline își propun alfabetizarea științifică

  1. Abordarea științelor din perspectiva investigației științifice:
  • Proiectarea investigației științifice;
  • Interpretarea științifică a datelor și dovezilor;
  • Explicarea științifică a fenomenelor.
  1. Centrată pe competențe ( elevii urmează să le dobândească în mod autonom în sala de clasă, prin activități ce stimulează procese cognitive complexe, dobândirea unor deprinderi practice, dar și achiziții conceptuale de lungă durată)
  • Competențe generale: profilul absolventului, competențe europene, competențe științifice de bază;
  • Competențe specifice: sunt derivate din competențele generale, fiind etape în dobândirea competențelor generale.
  1. Cadrul de evaluare-3 competențe științifice de bază pe care ar trebui să la dobândească un elev ce iese din sistemul obligatoriu de educație.

C1  Capacitatea de a explica în termeni științifici diverse fenomene din natură;

C2  Capacitatea de a evalua și concepe investigații științifice;

C3  Capacitatea de a interpreta în mod științific datele și dovezile experimentale.

Nivelul de competență al unui elev este măsurat în funcție de efortul cognitiv pe care îl cere îndeplinirea unor sarcini specifice, corelate indicatorilor din lista asociată fiecărei competențe.