Admitere înv. profesional

Home / Admitere înv. profesional

ADMITERE  ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL

Admiterea elevilor în învățământul profesional și dual , se face cu respectarea Metodologiilor  de organizare și funcționare a învățământului profesional, respective dual,  pe baza criteriilor stabilite aceste  metodologii

Învățământul profesional și dual asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică

Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare.

Elevii  pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a.

Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul profesional și dual.

În vederea admiterii în învățământul profesional sau dual  unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau proba suplimentară de admitere.

Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional și dual se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat.

Fișa de înscriere în învățământul profesional sau  dual este eliberată de unitatea de învățământ gimnazial, care  va elibera o singură fișă de înscriere fiecărui elev/candidat pentru fiecare etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual.