Admitere înv. liceal

Home / Admitere înv. liceal

ADMITERE  ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face  prin  repartizare  computerizată,  în  ordinea  descrescătoare  a  mediilor  de  admitere,  în  baza opţiunii  candidatului  pentru  filiera,  profilul,  specializarea  sau  domeniul  respectiv  şi  în  limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.

La nivelul județului Alba sunt  disponibile pentru admiterea în clasa a IX-a de liceu –zi  locuri  alocate pe profile si filiere și domenii după cum urmează:

  • filiera Teoretică / profil REAL ,
  • filiera Teoretică / profil UMANIST,
  • filiera Tehnologica / profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI,
  • filiera Tehnologica / profil SERVICII,
  • filiera Tehnologica / profil TEHNIC,
  • filiera vocațională / profil SPORTIV, PEDAGOGIC, ARTE, TEOLOGIC