Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025

Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025, aprobat prin O.M.E. nr. 6154/31.08.2023 completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII a proveniți din alte județe, se va face , în situații excepționale, la Centrul special de înscriere organizat la Colegiul Național ” Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, tel. 0258/835164, e-mail: office@hcc.ro, după programul din atașament.

Centre speciale de admitere 2024-2025

Procedura nr. ME 28280/15.05.2024 privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025.

Procedura nr. ME 28279/15.05.2024 privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare  a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025;

Leave a Reply

Your email address will not be published.