Informare privind punerea în funcțiune a site-ului https://www.eprof.ro/

Vă informăm că, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic ­POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 -Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, a fost creat și este funcțional site-ul https://www.eprof.ro/ , parte componentă a aplicației informatice vizând interconectarea universităților partenere în proiect, a caselor corpului didactic și a bazelor de practică pedagogică ­BPP, consorții școlare organizate conform OMEC nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învătare, realizate in cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practica pedagogica-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevazute de OME nr. 4223 din 6.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului  https://www.eprof.ro/ .

Domeniul tematic al aplicației îl reprezinta mentoratul didactic și formarea și dezvoltarea în cariera didactică.

Leave a Reply

Your email address will not be published.