Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, pentru absolvenții clasei a VIII a proveniți din ALTE JUDEȚE

Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII a proveniți din alte județe, se va face, în situații excepționale la Centru special de înscriere organizat la Colegiul Național ” Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, tel. 0258/835164, e-mail: office@hcc.ro, după programul din atașament.
Procedura nr. ME 29778/24.06.2022 privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.
Procedura nr. ME 29777/24.06.2022 privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023
Centre speciale de admitere 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.