LISTA cuprinzând rezultatele finale ale candidaților participanți la concursul privind acordarea gradației de merit, sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat în urma evaluării

LISTA cuprinzând rezultatele finale ale candidaților participanți la concursul privind acordarea gradației de merit, sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat în urma evaluării:

Leave a Reply

Your email address will not be published.