Gradație de merit – sesiunea 2020

În vederea desfășurării concursului de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, vă transmitem următoarele documente:

  1. Procedura operațională privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020;
  2. Cererea – tip, elaborate de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;
  3. Graficul depunerii dosarelor pentru acordarea gradației de merit, la ISJ Alba;
  4. Adresa de înaintare, completată de directorul unității de învățământ– anexa nr. 6.
  • Vă rugăm să respectați Procedura operațională transmisă și termenul de depunere a dosarelor conform graficului.
  • În afara termenului stabilit în grafic, NU se primesc dosare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.